Annika Widén är författare och föreläsare. Med hjälp av sin bok och sina föreläsningar vill hon hjälpa sina medmänniskor att förebygga våld i nära relationer genom att upptäcka varningssignalerna i ett tidigt skede. Hon vill också hjälpa dem som befinner sig i ett destruktivt förhållande att hitta en väg ut.

 http://www.annikawiden.com/