Vad är reiki?

Vad är Reiki?

  

Det är ett japanskt ord som är sammansatt av två olika delar. "Rei" som betyder universiell, allomfattande, komplett och ordet "Ki" som betyder energi, livskraft eller vitalitet. Reiki är världens mest utbredda healingform. Det som är utmärkande för Reiki jämfört med andra healingarter är att man inte behöver ha någon speciell religion eller trosinriktning. En människas intellektuella kapacitet, ålder eller hälsotillstånd har heller ingen betydelse för om Reiki fungerar eller inte. Svårt sjuka personer har lika stark Reiki som fullt friska. Reiki fungerar faktiskt även på dem som inte tror på det. Reikin är mycket lätt att lära sig och man behöver alltså inte ha några förmågor utöver de vanliga.


Vissa som håller på med healing använder sig av sin egen energi för att heala en person. I Reiki är man en kanal för energin som man får utifrån och som man antingen kan ge till sig själv eller till andra. Att man kan ge sig själv healing är annars ovanligt.

Vetskapen om att en osynlig energi flödar genom alla levande ting och som är kopplad direkt till hälsan har under lång tid varit känd i många kulturer. Reiki är en teknik för stressreduktion och avslappning, som tillåter alla att ta av en källa av obegränsad livsenergi för att förbättra hälsan och förbättra livskvaliteten.

Livsenergin reagerar på tankar och känslor. Den splittras när vi accepterar, medvetet eller omedvetet, negativa tankar eller känslor om oss själva. Dessa negativa tankar och känslor dras till energifältet och hindrar flödet av livsenergin. Detta försvagar de vitala funktionerna i organ och celler i den fysiska kroppen. Reiki helar genom att flöda genom de angripna delarna i energifältet och ge dem positiv energi.

I Reiki betraktas människan i sin helhet, där alla delar är beroende av varandra. Ingen del kan skadas eller tas bort utan att det påverkar helheten. Sinnet och kroppen är sammankopplade. Mentala och kroppsliga störningar påverkar varandra. Det betyder att sjukdom ses som en störning eller obalans hos hela individen och inte som resultatet av en enda orsak. Reiki stimulerar den naturliga självläkningsprocessen.

Det som kanske är det mest speciella med Reiki och definitivt skiljer sig från andra sorters healing är en speicell initieringsprocess, där man får tillgång till Reiki energin och får förmågan att kanalisera den.

Vad är då en initiering?

Initieringarna är en av grunderna till Reikin. Det är då en Reiki Mästare överför förmågan att kunna ge vissa energier. Det är ingen som vet riktigt hur det fungerar. Initieringen ökar kroppens energiflöde. För ytterligare aktivering av energierna behandlar man sig själv eller någon annan person, ett djur, växter, kristaller m m med Reiki. Det fina med Reiki är att när man väl blivit initierad en gång har man Reiki med sig hela livet. Om man inte praktiserar Reiki avtar den i styrka, men den kan aldrig försvinna. Den går att öva upp igen.