vad är tao te ching

Vad är Tao Te Ching ???

   Tao den sanna vägen 
När du finner vägen 
Kommer andra att finna dig
Då de passerar utanför
Kommer de att dra sig till din dörr.
Den väg som inte går att höra 
Kommer att ha sin återklang i din röst.
Den väg som inte kan ses
Kommer att återspeglas i dina ögon.

Och där finns de som har litet och ger allt.
Det är de som tror på livet och på livet överflöd,
Och deras kassakista är aldrig tom.
Där finns de som ger med glädje
Och den glädjen är deras belöning.
Och där finns de som ger smärta och den smärtan
Är deras dopgåva.
Och där finns de som ger och inte
Känner någon smärta i sitt givande,
Inte heller söker de glädje,
Inte heller ger de akt på fördelarna;
De ger som om dalen där bortom myrtenträden andas sin vällukt ut i rymden
Och genom händerna hos sådana som dessa talar Gud och genom deras blickar ler han ner mot jorden

Några funderingar att ta till sig.
Du behöver inte leva ett liv i sjukdom
Du behöver inte dö av ohälsa.
Att vara frisk är ditt naturliga tillstånd.
Det är din rättighet att leva ett liv i hälsa
Ända till den dag då du dör i en naturlig 
Död.
Från boken Wayne W.Dyer


Den Tao som kan beskrivas är inte den eviga Tao.
Det namn som kan nämnas är inte det eviga namnet
Det namnlösa är himmelens och jordens begynnelse.
Det nämnda är de tiotusen tingens moder.
Den som är fri från begär ser mysteriet.

Vad då Tao !

Så här börjar denna sida om Tao.
Med en sång som jag har hittat i en bok.
Piddel-i.piddel-i piddel-i pej.
En fisk kan ej vissla, och jag kan det ej. Frågar du gåtor, så svarade jag dej 
Piddel-i , piddel-i, piddel-i, pej.

En lärd man vid namn wang log åt min dikt betoningen fel och metern hackig
och han sade  ett flöde av ord.
Jag ler åt hans vers som han ler åt min.
Det låter som den blindes ord.
Som beskriver solen, till den döve.

Nu ska vi se sade den blinde till den döve,
då den stumme skulle hålla tal.

På måndan fram mot klockan 5 när jag till något mål går hem.
Då jag vandrar på vägen, trött efter en dags arbete,
i varje lem i kroppen känner jag mig, trött och sliten.

På tisdagen när det skiner skönt,
Och allt är sommarlikt och grönt då undrar jag , men jag undrar helst
om vilken som är vem som helst.

Onsdan när det fryser kallt, och snö ligger överallt 
jag undrar hur och såsom att om det är ditt eller ditt är datt 
på torsdagen vaknar jag glatt, och år mitt varma torsdags - bad.
Då undrar jag när jag drar om vad är vem - vem är då vad?
På  Fredag……. 

Då kan jag tänka på kalla berget, vägen dit som aldrig tar slut.
Där luften är ren och frisk. 
Där vattnet är rent och klart.
Känn hur vinden smeker din kind, hur den far genom ditt hår.
Hör hur fåglarna sjunger, oavbrutet.
Se hur vinden blåser i trädens kraftiga, krona.
Se hur vattnet rinner i fåror, ned för stigen,
till kalla berget du vandrar, ensam.
Vem vill följa med mig på min vandring, till kalla bergets platå.
För att sitta här och meditera en smula.
Se i dalen hur djuren leker tillsammans.
Titta upp till kalla berget se hur snön faller på toppen
se hur blommor grönskar och frodas.
Se hur vinden vajar i gräset och alla blommor.
Du som vill följa med på livets väg, tillsammans med mig  hand i hand.
Vill vandra genom livet på den sanna vägen man blir ett med Tao
Tao består genom hela livet.
Lev i frid mina vänner låt kärleken förena er tu.
Man /kvinna.
Lev ..njut.. älska..
Reikiljus och värme