visdom

 En vis  man sade: " Tala till oss om själv kännedom." Och han svarade och sade: Era hjärtan känner i sin tysta djup och nätternas hemligheter , men öronen Törstar efter ljuden av ert hjärtats kunskap. Ni vill veta i ord det ni alltid har vetat i era tankar. Ni vill vidröra era drömmars nakna kropp. Och det riktigt att ni bör få det. Er själs dolda källåder måste av inte nödvändighet stiga uppåt och porlade Sökande sin väg mot havet; och skatten från era omätliga djup skall ligga av täckt inför era ögon. Men väg inte er okända skatt på våg och sök inte pejla djupet av er kunskap med sond och lod. Ty ert jag är ett hav, omättligt och utan gräns. Säg inte "jag har funnit sanningen" utan hellre "jag har funnit en sanning. Säg inte " jag har funnit själens väg. Säg hellre "jag har mött själen vandrande på min stig" Ty själen vandrar på alla stigar. Själen vandrar inte på utstakad väg, ej heller växer den som ett strå. Den slår ut som en lotusblomma med oräkneliga kronblad..


Du bär allt inom Dej..

Allt Du behöver finns inom Dej, i väntan på att bli upptäckt, utvecklat och
praktiserat.Ett ekollon bär inom sej en hel ek.


Du bär inom Dej en oerhörd potential.

Precis som ekollonet bör planteras och skötas om för att kunna växa och bli till
den mäktiga eken, så bör det som finns inom Dej erkännas, innan det kan hämtas
fram och nyttjas.Annars lever det en slumrande tillvaro inom Dej.

Vad som sker med många själar, är att denna oerhörda potential aldrig utvecklas
i detta liv och bäres vidare från liv till liv.