du bär allt inom dig


Du bär allt inom Dej..

Allt Du behöver finns inom Dej, i väntan på att bli upptäckt, utvecklat och
praktiserat.Ett ekollon bär inom sej en hel ek.


Du bär inom Dej en oerhörd potential.

Precis som ekollonet bör planteras och skötas om för att kunna växa och bli till
den mäktiga eken, så bör det som finns inom Dej erkännas, innan det kan hämtas
fram och nyttjas.Annars lever det en slumrande tillvaro inom Dej.

Vad som sker med många själar, är att denna oerhörda potential aldrig utvecklas
i detta liv och bäres vidare från liv till liv.

Några ord om kärleken i stunder som nu råder i det svenska samhället. Där vi i det yttre får se konsekvenser av den rädsla som idag är en vardag för många. Vi lever i en värld som behöver kärlek och omsorg och det är allas vårt ansvar att bygga för det samhälle vi med stolthet vill leva i. Ett samhälle som i allt mörker också får ljuset att hitta sin väg ut genom att vi alla tar beslutet att våga vara förebilder för det goda, för ljuset och kärleken. Min övertygelse är att kärleken i sig är det mest helande som finns. Jag vill så gärna dela med mej av den bön jag ger mej själv i stunder av smärta, sorg och förtvivlan. Då egot vill

ta över och då jag känner att jag börjar ta stegen från mitt sanna jag:

 

Hjälp mej att förbli ren, sann och full av kärlek i mitt givande,

Låt kärlekens ljus vara det som leder mej och ger mej näring, Låt alltid kärleken vara min källa i oro och min kraft i motstånd, Låt också kärleken för alltid vara min tröst i sorg. Kärleken i sig är aldrig beroende ej heller krävande, utan snarare befriande och ständigt givande. Så låt mej ge av dess ljus, åt såväl mej själv som min omgivning. Låt kärleken för alltid vara den källa som ger och stärker mej och all mänsklighet i all evighet. Jag ber om styrkan att förbli kärlek oavsett vad som sker, Ty kärleken är den kraft som helar och förenar i frihet. Låt mej vara en av oss som är med och skapar en värld som bygger på kärlek.

Låt mej bevara tilliten till det goda och låt tacksamheten ständigt finnas för den kärlek jag är.

Tack!

Reikicrille i Reikiljus o kärlek

  När det är kallt och regnar 

     är du vackrare.

  Och snön för mig

    ännu närmare din mun

 Den inre hemligheten,den som aldrig fötts,

   du är den svalkan,och jag är hos dig nu .