gammal visdom

  

Gammal visdom


Hjärtat som älskar är alltid  ungt.










vänskap


Det är inte för sent att laga en bruten vänskap

resa


En resa på tusen mil börjar med ett enda steg.


att fundera på


Räkna inte vad som förlorats ,utan vad som är kvar.


Fall ner


Fall ner sju gånger och res dig åtta