Sök ditt inre - och lev väl

Den oändliga visdomen. Råd för ett bättre liv.


Mitt budskap är utövandet av medkänsla, kärlek och godhet.
Dessa saker är mycket användbara både för vårt dagliga liv och för mänskligheten i stort.
Deras tillämpning är mycket viktig.
Vart jag än reser, ger jag alltid rådet att man skall vara oegennyttig och visa godhet mot andra.
Vad mig själv beträffar, koncentrerar jag min energi, meditation mm. På att förstärka den oegennyttiga omtanken
Detta är viktigt, det är den sanna läran om visdom.

Verklig medkänsla är kärnan i all religionsutövning.
Vare sig man tror på en religion eller inte, vare sig man tror på återfödelse eller inte, så finns det ingen som inte uppskattar medkänsla och godhet

Ända från vår födelse är vi beroende av våra föräldrars vård och omtanke. Senare i livet, då vi blir gamla
Eller hemsöks av sjukdom, blir vi återigen beroende av andras omtanke och vård.
Vi är så beroende av andras omtanke i början och slutet av vårt liv,
HUR KOMMER DET SIG ATT VI I MITTEN AV DET FÖRSUMMAR ATT VISA OMTANKE OM ANDRA.
(ta en ordentlig funderare över denna stycke och dessa kloka visdoms ord)

Om man intar en ödmjuk attityd så tilltar ens goda egenskaper. Men om man är högfärdig så blir man avundsjuk på andra och man blir arg på andra och man ser ner på andra med människor.
Genom detta skapar man olycka i samhället.
(fundera och ta en läs stund över dessa rader en gång till, så får du se att det hela stämmer med att så är det 
i vårt samhälle idag )

********************

Hela mitt liv längtade jag efter att bli någon 
Nu är jag äntligen någon…..
Men det är inte jag…….

Brustna drömmar….
Likt ett barn som gråtande kommer med sina
trasiga leksaker för att vi ska laga dem.
Gick jag med mina brustna drömmar till gud
ty han var min vän.

Men i stället för att låta honom arbeta med dem i fred.
Dröjde jag mig kvar och försökte hjälpa till på mitt sätt.

Till slut slet jag åt mig drömmarna igen och skrek.
"Varför arbetar Du så långsamt?"
"Mitt barn sade han vad skulle jag göra ?"
du släppte ju aldrig taget om dem.

Människorna viktigaste uppgift är att nå kunskap om vad man ska 
göra för att bli mänsklig varelse.


Enligt Taos princip.
Töm dig själv på allt ..
låt medvetandet vila i frid.
De tiotusen tingen stiger och sjunker
medan jaget växer inom dig själv.

Jaget iakttar deras återkomst…
De växer och blomstrar och återvänder sedan till källan, till dig
i ditt inre jag.
Återvändandet till ditt inre, källan är stillhet och tystnad,
Vilket är naturens egen metod.
naturens metod är oföränderlig
att känna beständigheten är insikt,
stanna upp ett slag och fundera efter var är jag på väg?
Ta då en promenad i ditt inre sinne , och fantisera bort dig 
från vardagens bestyr.
Sätt dig ner och meditera och känn att du befinner dig på
stigen till kalla berget.
Vägen som aldrig tar slut , du passerar bäcken där vattnet polar genom,
sten och kullar i slingrig väg ner för stigen , där blommor växer frodigt,
känn hur vinden smeker ditt hår, din kind.
Hör hur fåglarna sjunger för dig.
Hör hur vinden vajar i träden.
Se hur fiskarna leker i den rena, klara vattnet.
Se ut över dalen , se hur rådjuren äter
Se hur alla djuren trivs med varandra ,utan att var ovänner.
Se hur snön faller på han-shans topp.
Hur du hittar ditt inre jag, då du sitter här uppe på kalla berget.
Vem vill sitta här vid mig och meditera.
För att hitta sitt inre jag.
Känn hur vinden här uppe är frisk, kall och ren.
När du till slut har hittat ditt inre jag.
Då kan du återvända till vägen som leder till ditt nya liv.
När du når det gudomliga blir du ett med Tao.
Att vara med Tao är evigt.
Och trots att kroppen dör kommer Tao aldrig att försvinna