F redens Ljus

L ev i harmoni med våra medmänniskor, djuren och naturen
S å kan vi leva för en bättre värld och fred på jorden.
F ör att få fred på denna jord så måste vi börja med våran inre fred.
D e som…….
D e som inte vet och vet att de inte vet är dårar. Undvik dem.
D e som inte vet och vet att de inte vet är barn. Lär dem
D e som vet och vet inte vet att de vet de sover . väck dem
D e som vet och vet att de vet är visa följ dem.