Please copy this words and the flame of peace to your site...

Kopiera texten och fredsflamman till din hemsida..."Vägen till en värld i fred måste ske genom hjärtat i oss alla."

"The Path to a world of peace must travel through the hearts of every one of us." 

H.H. The Dalai Lama

Ta en kopia av denna Flamma från denna sida och placera den på din egen sida, så att andra i sin tur kan föra den vidare från dig till sina hemsidor i ett försök att nå andra med budskapet om fred och kärlek på jorden."The Path to a world of peace must travel through the hearts of every one of us." 

H.H. The Dalai Lama

Take a copy of this flame and put it on your homepage whit the messeges - Peace and Love on Earth


Tag gärna fredsduvan och texten här nedan med dig...

Fredsduvan flyger från sida till sida

genom så många länder som möjligt. 

Om du vill, hjälp den att göra en linje runt vårt klot

Genom att ta den med dig till din sida,

genom att ge den till någon till deras sida.

Genom att sända den vidare till en annan världsdel,

eller till konfliktdrabbade delar av världen…

- Fritt översatt av Ingrid Berglund -