Stanna där du är och gör saker bättre,

Vad du tänker och vad du äter

är vad du blir,

Du är den levande Gudens tempel