Svensk översättning, januari 2013, cagga.levander
Vi föreslår, att du först tar en stunds paus och känner in, att det stora okända är ditt paradis.

Vi ger er bara potentialen inom det, som ni är mest benägna att göra; vi ger er inte någon magisk framtid, skapad av energier som inte är era egna.

Begreppet fri vilja skapar ett spår under konstant och ständig förändring framför dig.

Under 2013 kommer allt det du starkt önskar att manifesteras i ditt liv.

Flertalet människor kommer inom sig att allt starkare bli medvetna om en längtan efter mer.

Själar, som inte varit vakna sedan många, många liv, kommer att vakna upp.

Under 2013kommer det att bli svårare att dölja sanningen. Transparens kommer att bli tidens paroll.

Under det kommande året är det dags att släppa tankarna på bekymmer och oenighet, och byta ut den visionen mot en som innehåller förändring, tillväxt, att dela med sig, och visualisera den nya verklighet du strävar efter.

Världen är nu full och fet av övermogna, saftiga lögner. Dessa kommer i år att sippra ut, poppa upp och explodera på världsscenen.

2013 blir det år, då konspirationsteoretikerna kommer att säga: ”Vad var det jag sa!”

Mycket kommer att komma upp till ytan, vilket tidigare varit dolt, inklusive ämnen som UFO, psykiska fenomen, helande mirakler och mörkläggningar inom regeringar.

Universella sanningar om energi och om att allt liv hänger samman kommer i allt snabbare takt att bli varje människas sanning.

En medvetenhet om, att mycket verkligen inte visar sig vara såsom det under en längre tid verkat varit, kommer att växa fram över hela jorden.

För många av er kommer det här året att vara det år, då du ”fattar vad det är frågan om”.

Avmystifieringen av livet i en så stor omfattning såsom nu pågår, saknar motstycke.

Den nya synen på världen skapas inifrån och ut, i stället för utifrån och in.

Mänskliga Varelser kommer att övergå från instinktiv överlevnad, till medvetet skapande.

Det som händer mellan nu och 2012 kommer att vara grunden för de kommande tio åren. Och det som kommer fram under de kommande tio åren kommer att vara grunden för de kommande hundra åren och längre.

Var beredd på tillkännagivanden av botemedel mot förödande sjukdomar.

Var beredd på några häpnadsväckande teknologier, vilka kommer att stödja återställandet av de nedsmutsade vattenvägarna.

Banbrytande medicinska processer, vilka upptäcks genom stamcellsteknologi, kommer att inge vördnad och få massorna att helt tappa hakan.

Människan kommer att kunna leva ett fullt och fritt liv, med stark benstomme, en bra bit in i nittioårsåldern.

Forskningen kommer att börja studera mänskliga känslor mera ingående och kommer att se, hur människan spelar en avgörande roll i sitt skapande av sjukdom. Och inom den vetenskapliga världen kommer man sakta att börja acceptera detta.
På grund av Internet kommer ni under 2013 att se de unga människornas fälttåg,

Teknologi, utvecklad av ”hackers”, kommer att låta människor av alla raser och etniskt ursprung kommunicera utan inblandning av regeringar eller länder, som försöker tysta ner dem.

En annan välsignelse med Internet kommer att bli att slöjor som döljer barnarbete tas bort.

Samhällen kommer att växa upp (spring up) igen på ett sätt, som man inte sett på länge.

Ni kommer att börja se en ökad efterfrågan på välgörande, nyttiga och icke kontaminerade livsmedel.

Den gamla tiden, som innehållit gudar som tar ställning, håller på att dö ut.

Den kraft som cirkulerar under hela det här året är visionens kraft, för att hjälpa er att uppnå era drömmar, era framgångar och er upplysning.

Om vi skulle ge er ett råd, som håller för hela året, så skulle det därför vara: Var en kraftfull visionär.

Energi följer tanke.

Vi ser, att även de sista av er snart kommer fram ur dimman.

Ge inte av din värdefulla energi till den döende, gamla tiden.

Våga se det briljanta i din helt underbara skapelse.

Dröj dig kvar
i dina drömmar.