Det Går en Ängel Kring vårt Hus!
med två förgylda ljus.
som bevakar vårt hus.
Nu somnar vi jesu namn.