Dalai Lamas Tankar

                                                            1.Disciplin

                                                            2.Uppskatta

                                                            3.Tänka bra tankar

                                                            4.Riktning

                                                            5.Grundbehov

                                                            6.Andras situation

                                                            7.Se likheter

                                                            8.Ha medkänsla

                                                            9.Lär känna din partner

                                                          10.Konfrontera lidandet

                                                          11.Inget lidandet

                                                          12.Andlig dimension

                                                          13.Vända negativa tankar

                                                          14.Ändra perspektiv

                                                          15.Lär av dina fiender

                                                          16.Bryt gamla mönster

                                                          17.Skilj på vrede och vrede

                                                          18.Övrevinn ängslan

                                                          19.Realistiska mål

                                                          20. Vårda dina relationer