Töm dig själv på allt.
Låt medvetande vila i frid.
De tiotusen tingen stiger och sjuker
medan Jaget iaktar deras återkomst.
De växer och blomstrar och återvänder sedan till källan,
Återvändandet till källan är stillhet, vilket är naturens egen metod.
Naturens metod är oföränderlig.
Att känna beständigheten är insikt.
Att icke känna beständighet leder till katastrof.
Insikt om beständigheten öppnar medvetande
Med ett öppet medvetande öppnar ditt hjärta.
Med ett öppet hjärta agerar du furstligt.
När du agerar furstligt når du de gudomliga
När du når det gudomliga blir du ett med TAO.
att vara ett med TAO är evigt.
trots att kroppen dör lommer Tao aldrig att försvinna.