Jag skulle vilja börja med att lyckönska er till det fantastiska arbete som ni har gjort, och denna otroliga spridning som har skett över Internet, över världen, av den första kanaliseringen med vårt budskap.

Vi är så otroligt tacksamma och glada för all den uppmärksamhet, den entusiasm och den kärlek som kanaliseringen har väckt bland människor, och att det finns ett sånt stort intresse och engagemang bland människorna på Jorden för vårt budskap, och för att arbeta för Jordens framtid.

Vi vill också säga att vi tycker att ni gör ett fantastiskt fint arbete med Moder Jord-nätverket och vi vill tacka er för det arbetet. Vi vill även tacka alla era medlemmar för att ni deltar och sänder healing till Jorden, för hon behöver det så otroligt väl.

När ni sänder helande energier till er egen jord så hjälper ni också att sprida helande harmoniska energier i kosmos som hjälper hela vårt kosmos att få större balans och harmoni.

Allting hänger samman, allting är ett. Det ni gör mot er själva, det ni gör mot varandra, och eran jord - det gör ni även mot oss. Vi är alla delar av samma helhet, av samma enhet.

Vi är alla ett. När vi hjälper varandra, då hjälper vi också oss själva. Det finns ingen skillnad på dig och mig. Det finns ingen uppdelning mellan ditt och mitt. Det är en illusion. Egentligen är vi alla ett och vi delar alla på allting . . ."
--------------------