Jag kände Din närhet,
Jag kände Din värme,
Jag läste Dina tankar
men ändå var det tusen  och ett år
mellan Dig och Mig.

reikicrille sandin