Firande återlämnande av harmoni mellan kvinnligt och manligt när vi går in på sjunde dagen

Omkring 5.100 år sedan var i början av Maya Long Count (6: e Wave eller nationella Underworld) en polaritet medvetande infördes som skapade en uppdelning mellan det maskulina och det feminina.

Resultatet har blivit en dämpning av den intuitiva och feminina aspekter av det mänskliga sinnet och själen. Den smärta i samband med denna uppdelning har skapat en långvarig konflikt mellan män och kvinnor som har lett till ofta obalanserade, vridna och snedvriden relationer mellan dem.

Med början (November 3, 2010, en iMix) av den sjunde dagen i den 8: e omgång kommer (Galactic Underworld) en polaritet skifte i medvetandet stöd mänskligheten i samarbete skapa en ny, balanserad och mer harmonisk, förhållandet mellan manligt och kvinnligt.

För de två dagarna 06-07 november kvinnor och män över hela världen är välkomna att lokalt samarbete skapa processer och ceremonier för att återupprätta det heliga förhållandet mellan kvinnligt och manligt.

Avsikten med dessa ceremonier är att tillsammans skapa balans och ömsesidig respekt mellan könen och frihet för alla individer att innehålla några kombinerade uttryck för det heliga kvinnliga och manliga.

I den första av dessa två dagar är medlemmar i de båda könen uppmuntras att utveckla läkningsprocessen av sina egna, medan andra dagen processer och samlande ceremonier kan utföras som tjänar ömsesidigt erkännande, ära och firandet av den gudomliga feminina och manligt i oss alla.


Händelser planeras redan på flera platser i världen för detta skifte i medvetandet och processen har börjat att skapa ett enhetligt
webbnärvaro för dessa.

Carl Johan Calleman