Jag vill få människor att tro att tro de har magiska krafter
Det har vi alla det finns inuti oss.

Din rubrik

Man är som man är ,och sen är det inte mer med det.