Hur vågar du, att skratta?
Hur vågar du gråta?
Du skulle bara våga för att vinna?
Vågar du att förlora?
Hur vågar du kärlek?
Vågar du komma till skada?
Vågar du spela?
Hur vågar du leva...