Tänk på dig själv som den unika person du är,
vila tryggt i det.
Upptäkt dina möjligheter och låt dig  fyllas med dom.
Tänk på att leva livet här och nu och ta till vara
det du upplever.
Det du upplever här bär du med som fotspår i sanden,
som en flyktig minne.
Din själ är evig..........