den övre delen av tecknet rei
första delen av tecknet betyder regn
den mellersta delen står för tre öppna munnar.
den nedre delen  betyder trollkarl eller shaman
för att förstå det lättare
shamanen riktar in de tre delarna
med deras gemensamma mål.

den undre tecknet ki
energi .
ande som inte är begränsad kvalitativ eller ens andligt
den hemliga innebörden
dolda styrkan.