Kära vänner!

Hej från er vän Frank Arjava Petter.Sommaren har kommit och jag vill gärna beröra era sinnen igen. Denna gång vill jag tala om ett ämne som jag brinner för. Reiki har ökat stort i västvärlden och även om många av framstegen är till hjälp för många, känner jag att många av oss har tappat kontakten med den ursprungliga undervisningen. Det verkar som ju fler Reiki generationer som föds, ju mindre av denna andliga vetenskap förs vidare, och jag träffar ofta Reiki vänner som även om de förmodas vara Reikilärare inte känner till Reikins grunder.

 

Grunderna till Usui Reiki Ryoho

Ursprungligen betydde ordet Reiki Själs Energi. Alla har vi en själ som simmar i denna själsenergi som en fisk i havet. Evolutionsprocessen har tyvärr gjort oss bortkopplade från själen, från vår naturliga essens. Detta för med sig allvarliga konsekvenser: vi blir sjuka och/eller olyckliga. Den sovande själsenergin måste väckas genom seriöst inre arbete, eller genom gudomligt ingripande eller i vårt fall genom Reiki initiering. Energin återväcks i initieringsprocessen om läraren vet hur man gör, helt enkelt.

 

Själen är vår gemensamma skatt, men så länge som du inte vet att du har denna skatt, kan du inte använda dig av den. Låt mig förklara detta med ett exempel: tänk på din vänstra lilltå när du läser dessa rader. Plötsligt väcks din uppmärksamhet på din tå, du kanske känner att den vibrerar av energi, fylld med liv och ljus.

 

När man frågade Usui sensei i en intervju om Reiki är en psykisk healing metod (Shinrei Ryoho), svarade han att Reiki är både en psykisk healing metod och fysisk terapi. Eftersom själen anses finnas i kroppen, behandlar vi kroppen, särskilt på huvudet. Anledningen till detta är att Japaner anser att själens boning är i centrum av huvudet, där kronchakrat och tredje ögat möts. Denna lilla själ aktiveras i initieringsprocessen.

 

Men det är inte bara i initieringen som vi arbetar med själen. Varje gång man rör vid en klients huvud, kittlar energin själen och ber att den ska vakna. Därför behöver vi ta på kroppen och då blir själen automatiskt berörd, helad och transformerad.

 

Själen är odödlig och lagrar allting som händer den – i varje och alla inkarnationer. När du behandlar någons huvud, arbetar du på hennes eller hans dåtid, nutid och framtid.

 

När du läser dessa rader förstår du allvaret i det vi gör. Reiki måste behandlas med kärlek, respekt och yttersta hängivenhet. Koyama Sensei, tidigare ordförande i Usui Reiki Ryoho Gakkai säger i en handbok som jag fick en gång på 90-talet att Usui sensei tog sig till Kurama berget för att dö. Hon föreslår att vi behåller den andan och lever och arbetar med samma beslutsamhet i våra dagliga gärningar.

Jag vet att många av er har tagit emot och blivit undervisade i initieringar på distans. Med tanke på det vi just har talat om, kanske du vill tänka om angående den metoden. Det saknar allt det ovan nämnda.

 

Initieringarna

Om läraren vet hur man ska hjälpa eleven i själsaktiveringen, sker det mirakel. Därför är det avgörande att man använder en beprövad process och inte en som har uppfunnits av en smart Reiki affärsman.

Med en Reiki initiering (Japanska: Reiju) är man i kontakt med Reikin för alltid – själen är aktiverad. Den är inte beroende av en viss Reiki nivå. Så man initieras inte till en särskild symbol eller till en särskild nivå: man initieras till Reiki. I detta avseende utförs själsaktiveringen med den första initieringen och sedan beror din utveckling helt på dina egna insatser. Dessa insatser består av ditt inre arbete - och att ge Reiki behandlingar. Ytterligare initieringar finjusterar eleven och ge honom en chans att vänja sig vid sin själ och sitt arbetssätt. Mer av detta kommer att följa i min nästa bok.

Reiki symbolerna

I Reiki använder vi de tre symbolerna i den andra nivån, och några skolor använder ytterligare en symbol i första nivån. Alla andra symboler, antingen de kallas Egyptiska, Tibetanska, eller Icke Traditionella eller vadsomhelst hör inte hemma i Reiki. Reiki symbolerna är verktyg som ges till elever som har utvecklat färdigheter medan man har arbetat med Reiki.

 

Healing
Reiki handlar inte om att hela en huvudvärk – det handlar om att växa i sin egen potential, om att hela själen – värken som vi så väl känner till.

Vem helar

Klientens kropp helar sig själv. När vi ger Reiki till en klient stärker vi hans/hennes kropp, så att den kan rena sig ordentligt. Efter avgiftningen hittar kroppen sin egen balans. Den enda helaren är kroppen. När man arbetar med denna inställning transformeras både klienten och utövaren av energin. Klienten blir helad och utövaren tränar på att släppa egot: en underbar, positiv vana som man ska nära och en anledning till det önskvärda resultatet av alla andliga övningar.

 

Transformation
Reiki är i grund och botten en metod för själv – transformation. När du letar efter en lärare, välj en som har lyckats i sin egen process. Om läraren visar ett uppblåst ego, har han inte lärt sig sin egen läxa än. Hur ska han kunna vägleda dig att hitta lyckan? Om du inte har hittat din egen lärare än, ha tillit till livet och tillvaron kommer att skicka dig någon som kan undervisa, stödja och vägleda dig. Du behöver inte leta efter ett helgon, men ...

Reiki principerna

Reiki principerna som kallas Gokai på Japanska är det viktigaste verktyget för transformation - förutom händerna vid healing. Jag har skrivit om dem . Du kan hitta det på min (Arjavas)hemsida www.ReikiDharma.com