The Oneness Celebration (8e juni 2004) –

Meditation för att fokusera på mänsklighetens Upplysning till 2012

 

        ”Årets astronomiska händelse” för år 2004 närmar sig – Venustransiten den 8e juni. Detta är inte en vanlig astronomisk händelse. Det är en händelse som inte har inträffat sedan 1882 och därför är det något som ingen idag levande person tidigare har upplevt. Det är också något som är klart synbart och kommer att upplevas direkt. Man behöver inte studera stjärnkartor för att förstå dess betydelse. Planeten Venus kommer att passera över solskivan under en period av sju timmar och tjäna som en symbol för den förening mellan det maskulina och feminina som nu sker. Miljontals människor kommer att uppleva den möjlighet för mänskligheten som då kommer att uppstå.

 

        Till skillnad från de flesta astronomiska händelser, så har en Venustransit redan haft en påvisbar effekt på den mänskliga historien. I mitten av 1700-talet, så blev den orsaken till det första internationella samarbetet inom vetenskapen. När vetenskapsmän från olika länder förberedde sig för att mäta avståndet till solen i Venustransiterna 1761/1769 så fann de att detta problem inte kunde lösas av någon nationell forskningsakademi ensamt. För att lösa problemet var det nödvändigt att observationer gjordes över hela jorden och därför samarbetade olika nationer.

 

        Idag vet vi det exakta avståndet till solen, men det är återigen ett tillfälle då vi kommer att behöva samverka för att förverkliga mänsklighetens syfte – Dess Upplysning fram till år 2012. Det är i detta sammanhang som betydelsen av Venustransiten 2004 bör förstås. Inte för att den automatiskt får någonting att hända, men saken är den att Venustransiter sker parvis och därför kommer Venustransiten den 8e juni 2004 följas av ytterligare en den 6e juni 2012. Detta är då – grovt talat – den tidsrymd inom vilken mänskligheten skall uppnå ett Upplyst tillstånd. Detta är den tidsrymd som mänskligheten, kollektivt sett, ges för att förverkliga sitt syfte i det stora perspektivet. Det är sällan, om någonsin, som kosmos ger oss ett så synbarligt bevis på att vi ingår i något större, en kosmisk plan. En Venustransit kan upplevas som en förenande stråle för alla som så vill. Detta är tillfället att uppleva att vi är alla En och Ett med det Gudomliga. Det är ett tillfälle att i meditation uppleva den förening av manliga och kvinnliga, Österländska och Västerländska, energier som nu sker i en kosmisk skala.

 

        Hur det kommer det sig att Kosmos har kunnat placera ut dessa bägge Venuspassager vid en så speciell tidsperiod i den mänskliga evolutionen ligger kanske fortfarande bortanför vad vi kan förstå. Men vi behöver heller inte egentligen veta. Vad vi vet är att planeten Venus spelade en framträdande roll i alla forntida mytologier och en profetisk sådan hos Maya. Vi kan med rätta fråga oss om dessa myter avsåg att framhäva en framtida roll för Venus vid en tidpunkt i den mänskliga historien då dess syfte skall förverkligas. Men Venustransiter orsakar inte nödvändigtvis att någonting händer på jorden, om vi människor inte är öppna för att ta ett nytt steg i vår utveckling. Men om man tänker på det, finns det någon annan slags händelse som skulle kunna ge människor en lika fantastisk möjlighet att förenas och fokusera på sin Upplysning som detta par av Venustransiter? Detta är en unik möjlighet att bidra till att transformera det mänskliga medvetandet i global skala som vi inte får missas. Oneness är ett steg mot Upplysning, och om den upplevs fullt ut är det Upplysning. Syftet med The Oneness Celebration är en global transformation av medvetandet som skapar en möjlighet till en bättre och fredligare värld. Egentligen behövs inget annat skäl för att delta.

 

        Den globala meditationen, klockan 12.00 svensk tid den 8e juni 2004, kallar alla att delta. För att delta behöver man inte tro på något utom att man är människa och bor på den här Jorden. Den är bokstavligen talat avsedd för alla utan undantag. Själva dess syfte är att skapa broar mellan människor som tillhör olika religioner, nationer, filosofier, raser, kön eller trossystem, broar som kan byggas trots alla de tankekonstruktioner som vanligtvis håller oss åtskilda. Liksom vid Venustransiterna 1761/69 så krävs det dock samarbete. Detta samarbete bör inkludera att man sprider information om betydelsen av denna händelse och uppmuntrar till ett massivt deltagande. Samarbete kommer också att krävas för att underlätta för olika platser där folk samlas att samverka och förenas i meditation. Vad som är mycket viktigt är att samverka för att sprida kännedom om denna meditation i samhällets huvudfåra, en meditation som tjänar hela mänskligheten. Venus kallar oss alla att delta.

 

Kopiera och Sprid!         Skriv och berätta om era förberedelser till info@OnenessCelebration.com, eller om du vill bidra med kontakter, arbete eller pengar. Mycket står på spel. Tiden är kort och detta steg i det globala medvetandets transformation kan inte lyckas utan bredast möjliga samverkan och deltagande. Vi kommer att hålla er uppdaterade på www.OnenessCelebration.com om vad som händer och de förberedelser som görs, men det är ni som måste göra dem.