Det ligger änglar i luften !
 
  Änglar viskar med glädje hemligheter i ditt öra
Sätt dig ett ögonblick och låt din känsla lyssna .
 Änglar är budbärare ifrån den gudomliga sfären för att lysa på vår väg.

Änglarna finns alltid här oavsett om du tror på dem eller inte.

Kännetecknet är kärlek.

Änglarna fortsätter att älska även om deras vingar tidvis blir tuffsiga.

Änglarna är här för att vägleda dig från stjärnorna på din livsväg.

Änglarna är fredens instrument.

Änglarna färdas i ljus och finns alltid nära dig.

Änglarna vet att livet är skört och bönens oändliga krafter.

Änglarna talar genom musiken och sjunger mörkret bort.

Änglar reser sig ovanför molnen för att ta oss nära stjärnorna.

Änglarna tar sig tid till stillhet och lyssnar till Gud.

Ibland flyger de mot vinden istället för med den.

Änglarna visar oss vägen mot ljuset när vi inte själva ser den.

Änglarna visar sig för dig genom enkel vänlighet och mjuka handlingar.

Änglarna sover i trygghet för de vet att Gud arbetar när de vilar.

Kärlek får en ängel att flyga.

Änglarna hjälper oss att se verkligheten i ett annat perspektiv.

Oavsett vilken riktning en ängel har så har den Gud framför sig,

När du förlorat din riktning i livet,