Att ta medicin är inte Roligt,
Men att ha Roligt det är en bra medicin