ETT spännande skifte är nu ett faktum. Mayakalenderns Nattenergi övergår nu till Dagenergi.

Hög tid för kärleksfullt projektskapande, genuint samarbete, enhet, oändlig kreativitet, fred och frid, glädje, tillit, klarhet samt helande kraft och vördnad inför Moder Jord och balansen manligt/kvinnligt inom var och en av Oss!

Det kommer att vara en grundläggande hög energi under de kommande 360 dagarna fram till den 28/10 2011 då alla Undervärldar kommer att avslutas i Mayakalendern.

Med detta sagt är det inte så att tiden kommer att ta slut med Mayakalenderns avslut, dock kommer vi att gå in i en ny tid av ljus och frid.

Just vid skiftena mellan Undervärldarna kan det inträffa globala "händelser", de som följer den profetiska tidskartan kan förutse dessa händelser.
************************************************************************************************************

Den 2 november 2010

är slutet på den sjätte natten i den Galaktiska undervärlden.

 

Den 7:e dagen av den Galaktiska Undervärlden inleds den 3 November 2010

 

Den sista energiperioden av den Galaktiska undervärlden inleds, och den högsta

skaparguden Ometeotl ska härska över energierna i 360 dagar.

 

Ometeotl har setts som dualitetens gud en separerande gud.

 

Den 3:e November går energierna över till den avslutande energiperioden i den Galaktiska undervärlden.

 

Den sjunde dagen som kommer att regeras av den Högsta skaparguden Ometeotl, en gud som har setts

som dualitetens gud.

 

Det kommer att vara en grundläggande hög energi under de kommande 360 dagarna fram till den 28/10 2011 

då alla undervärldar kommer att avslutas i Mayakalendern. Med detta sagt är det inte så att tiden kommer att

ta slut med Mayakalenderns avslut, dock kommer vi att gå in i en ny tid av ljus och frid.

 

Just vid skiftena mellan undervärldarna kan det inträffa globala "händelser", de som följer den profetiska tidskartan

kan förutse dessa händelser.

 

Eftersom detta är ett skifte till högre energier kan vi förvänta oss nyskapande. De kommande 360 dagarna kommer

att gå i transformationens tecken. En tid av förändring där vi går mot en tid av ljus och frid.

 

De som har vaknat kommer att väcka de som forfarande sover.

 

Detta skifte kommer att leda till en ny tid, vi är alla mer eller mindre medvetna om detta. Hur detta kommer att ske

är det ännu ingen som vet. Vad jag har förstått så skapar vi detta tillsammans. Skapar med en bestämd avsikt för

fred och respekt mellan människor, och en ren Moder Jord.

 

Vi är alla ansvariga för att skapa våra liv så fridfulla och kärleksfulla vi har möjlighet till. Att börja med sig själv

är alltid första steget till att skapa den nya tid vi vill leva i för alla.

 

Vi är medskapare och skapare till den nya tiden.

VI ÄR DEN, VI ÄR! Med denna insikt kommer ansvar. En ny tid väntar på att skapas med kärlek som grund,

varje dag och stund kommer att vara viktigt. Så har det alltid varit, nu ännu mer. 

 

För att den högsta skaparguden Ometeotl ska kunna transformeras till en gud som ses som enhetens gud

istället för dualitetens och separationens gud, kommer det att krävas att vi alla inser att vi är ett. Vi hör

samman genom våra själar.

 

Vi är alla mycket lika, med rädslor och längtan t.ex efter kravlös kärlek och trygghet.

Det spelar ingen roll ifall vi är fattiga eller rika, alla längtar vi efter något. Det hade varit skönt att slippa alla

"masker" som vi möter, och istället ärligt vara sig själv i alla lägen. Att alltid möta varandra med kärlek och

respekt.

 

Det är dags att förlåta oss och gå vidare mot en tid av ljus, kärlek och frid.

 

Nu är tiden kommen då den Galaktiska Undervärlden går in i sin fullbordan genom den sjunde dagen som startar den 3 nov 2010 och avslutas 28 okt 2011. 

 

Tisdag den 2 november 2010, AHAU, 

Som avslutning på den sjätte natten och förberedelse för den sjunde dagen uppmanas vi att, var och en inom oss, finna balans mellan manligt och kvinnligt i den Gudomliga helheten. Sitt gärna en stund i meditationens/kontemplationens stilla flöde och känn kraftens helhet.

 

Onsdag den 3 november 2010, IMIX, Meditation

Dags att fira början på den Galaktiska Undervärldens fullbordan när Ometeotel/Omecinatl, den Gudomliga föreningen av manligt och kvinnligt flödar sin kraft  genom den Sjunde dagen.

 

Låt oss tillsammans forma en ceremoni där vi förstärker  vår medvetenhet om denna skapelsens kraftfulla flöde.

 


Din rubrik

Hej!

Nu på tisdag är det fullmåne och dags för Moder Jord-nätverkets globala healingsession till Moder Jord!

Det är dessutom kvällen före vintersolståndet, vilket är den dagen med kraftfullast energier på hela året.

Vintersolståndet är också den dag på året då de kvinnliga energierna är som allra starkast.

Healingsessionen äger rum 21 december klockan 20.00-20.30

Under healingsessionen hjälper vi Moder Jord att återställa sin energibalans genom att tillföra henne stora mängder kvinnlig energi, vilken hon har en enorm brist på i sitt energisystem idag.

Inne i själva evenemanget finner ni bakgrundsinformation till healingsessionen, instruktioner för att delta, och information om Moder Jord-nätverket som har tagit initiativet till dessa healingsessioner.