-Det finns en profetia inom inkafolkets traditioner som förutsäger att när örnen från norr förenas med kondoren från söder kommer fred på Jorden att uppstå. Flera Nord- och Sydamerikanska urbefolkningar tror att den tiden är nu!