Reikis 5 principer är väldigt bra att leva efter för de omfattar en väg man kan börja gå på för att göra något både för sig själv och andra. Så i det yttre som i det inre. Principerna kan lära oss att leva 5 dimensionellt.
  • Just nu ska jag inte oroa mig – om du oroar dig så har du inte kontakt med din inre källa och flödet. Utan fastnar i något du ändå inte kan lösa. Tänk på fåglarna som alltid vet hur de ska flyga när vinter kommer. De behöver inget annat än att koppla in sig på källans centrum för att hitta dit de ska. Så kan du också göra men om du oroar dig så fastnar du i en ytlig känsla och ser inte helheten.

 

  • Just nu ska jag inte arg – en människa som blir arg eller är arg är en människa som inte känner sig älskad eller respekterad. De behöver kärlek och någon som lyssnar och vägleder dem till insikt. Bakom en ilska finns ofta sår i själen som behöver läkas genom lugn, tid, förståelse och kärlek med vilja.

 

  • Just nu ska jag känna tacksamhet – det är viktigt att stanna upp och se vad du har, känna glädje för de du har i ditt liv som du kan glädjas åt. Glädje är en stor källa till inspiration, lugn och trygghet. I glädjen kan du hämta kraft för att skapa allting du vill.  När du känner tacksamhet så reflekterar du också över vem du är och var du står i livet, vad du behöver och vad du är nöjd med. Det skapar mål för dig att gå framåt som är viktiga för dig för att du ska känna mening med livet.

 

  • Just nu ska jag vara sann mot mig själv – vad är det du verkligen vill, vad är det du verkligen inte vill. När du säger de orden till dig själv så kommer du i kontakt med vad du verkligen vill och då är du sann mot dig själv. Sedan har du ett eget ansvar att skapa din verklighet oavsett hur lång tid det tar så du kan leva sann mot dig själv. Med de andra Reikiprinciperna med som en grund

 

  • Just nu ska jag känna respekt för alla levande varelser, mina vänner, de okända människorna, de äldre och de yngre allt som lever på jorden. När du känner respekt för alla levande varelser så kommer du att lära dig att skilja på sak och person. Du kan fördöma eller säga nej till handlingar du känner är fel för dig. Men du kan aldrig döma människan bakom, för varje människa handlar och agerar utifrån den kunskap de har. Du kan var en ledstjärna när du ”ser” personen. Detta är faktiskt en viktig del av en stjärnmänniskas uppgift. För alla människor har ett stjärnmedvetande och du kan väcka detta i varje människa du möter genom att du ”ser” dem för då kommer du också att bemöta dem rätt.