Den 9 mars (alternativt 11 februari) 2011 tog vi klivet upp på TOPPEN av Mayapyramiden - det 9:e och avslutande steget i evolutionen! Mayakalendern når sin fullbordan den 28 oktober 2011 (enligt C J Calleman) då alla Undervärldarna (= de nio "trappstegen") når fram till den högsta energin "13 Ljus"... 

Det är onekligen en spännande, mycket turbulent tid vi befinner oss i nu.... Förändringens vindar blåser upp till stormstyrka och skakar om både jorden och mänskligheten. Många människor blir skrämda när de hör talas om Mayakalenderns avslut och tänker att det kanske betyder "jordens undergång" - när det i själva verket handlar om en ÖVERgång! En övergång till ett högre medvetande i kärlek, glädje, enhet, frihet!!! 

Äntligen har vi möjlighet att låta jordelivet utvecklas till det Paradis och Lyckorike som vi inom oss bär en längtan efter.....  Men transformationen kommer förstås inte att gå "smärtfritt" förbi, - de gamla formerna och tankarna släpper inte taget utan motstånd.... Men KÄRLEKEN är den starkaste kraft som finns, den övervinner allt. När vi håller oss till den så är vi alltid Trygga, vad som än händer. 

Det är ju FANTASTISKT att detta sker nu! Äntligen!!! Se det som en GÅVA, för det är det! Livet kan inte fortgå på det gamla sättet, det måste bli ett slut på LIDANDET!


OM MAYAKALENDERNS UPPBYGGNAD

Mayakalendern beskriver medvetandets utveckling i 9 olika faser/steg. Det första steget började för 16 miljarder år sedan (!) På varje "trappsteg" (medvetandenivå) sker en utvecklingscykel från frö till frukt. Denna utvecklingscykel blir tidsmässigt 20 gånger kortare för varje trappsteg. Detta betyder att när vi nu gått upp på det 9:e och högsta trappsteget sker utvecklingen MYCKET FORT, på bara 234 (alt.260) dagar kommer vi nu att gå igenom hela utvecklingen från frö till frukt. (På 8:e trappsteget tog det drygt 12 år och på trappsteget dessförinnan, det 7:e, tog det 256 år.) 

Alltså: Vi befinner oss nu i den sista fasen, endast 234 dagar lång. Den kallas "den Universella Vågen/Undervärlden" och det är nu som ENHETSMEDVETANDET ska utvecklas hos mänskligheten - Unity consciousness! Oneness! 

Gamla maktstrukturer måste falla, allt som bygger på dominans över en annan individ.... Så det är MYCKET som ska transformeras på KORT tid nu!

I denna "prövningarnas tid" gäller det att vara MODIG och fokusera på KÄRLEK - vad vi än möter för "monster" i den inre och yttre världen. :))  Det är NU det händer - äntligen! Efter alla livstider av lidande på den här planeten är det dags för den stora BEFRIELSEN! Tjohoooo! Det finns INGENTING att vara rädd för! Bara UPPLEVA allt som är - transformation - YES!!!! Love Love Love!!!!