Att gråta, är att riskera att verka sentimental... Att ta en annans hand, är att riskera att bli involverad,... Att älska, är att riskera att inte bli älskad tillbaka...Att leva, är att riskera att dö..Att hoppas, är att riskera att bli förtvivlad.  Risker måste tas,...för den största risken man kan ta i livet, ...är att inte ta några risker alls............................