Ett större och kraftigar gitternät är Currylinjerna (uppkallade efter Manfred Curry). De är mellan 4 och 6 meter vid varje sida beroende på var på jordytan man mäter. Runt ekvatorn är de som längst och här inorr är de runt 4 x 4 meter. Det vanliga är att linjerna går från nordost till sydväst och från nordväst till sydost. De möts då så att fyra nittiograders vinklar uppstår. Precis som det brukar vara med ett kors. Vid vissa fall kan det ändå vara så att linjerna inte möts vinkelrät. Det förekommer på en del platser iVästergötland. Då ser rutorna ut som romber i stället för kvadrater. Currylinjer kan också vara väldigt breda. Ibland kanske de bara är en decimeter breda men det har påträffats att de har varit uppåt 80 centimeter. För den som letar efter astralportar eller astralpelare så finns de bara i Currykors. D.v.s. därtvå Currylinjer möts. Ett Currykors är extra starkt. Det är inte hälsosamt att befinna sig i ett Currykors en längre tid. Människor och hundar undviker gärna Currykors medan katter lustigt nog söker sina sovplatser just där. Om du placerar din hunds korg eller filt på ett Currykors så kommer hunden aldrig att vilja ligga där. Om din katt alltid väljer en viss plats i sängen så kan du vara säker på att där är ett Currykors. Då bör du fundera på att flytta sängen. Gamla hus är också byggda efter Currylinjerna. Eftersom Curryfälten är 4 x 4 meter så är det inte ovanligt att väggarna till ett rum ligger just på Currylinjerna.

Där ett Currykors och ett Hartmankors sammanfaller blir strålningen extra stark.