Reiki är den helande metod som baseras på överförelsen av universiella livskrafts energi.

En energi som allitid har existerad i flera 1000 år.

Det är den mest fantastiska energi som aldrig tar slut.

Som ger näring till all liv som finns.

REI = beskriver uiversiella gräsnlöshet

KI =är den vitala livskraften .

 

Alla dessa användnings områden kan delas i 4 kategorier

Allmänt balserande och förebyggande behandling.

behandling av olika hälsoproblem

smärtlindriga behandlingar.

behandling för mental och själsligt välbefinnade.