Den första sanningen i själens verklighet är att vi är mer än bara kropp och sinne.

Den andra sanningen är att du aldrig är ensam

Den tredje sanningen är att medkänsla gör det möjligt för dig att känna din jämlighet med alla andra levade varelse. När medvetenheten är fullt utvecklad har du kommit fram till själen- inte min själ utan kärnan,källan till andlighetren inom oss alla.